Nettsted utvikling og drift: EDMedia
Privatrettslig parkering

Vi utfører Privatrettslig Parkering, og er medlemmer av Parkeringsklagemenden og Norpark.

Grunneier i samarbeid med Q-Sec fastsetter regler for hvordan grunnen skal benyttes.
Grunneieren står fritt til å fastsette vilkår for ferdsel på området, så lenge man opererer innenfor standardvilkårene for privatrettslig parkeringsregulering. Det er Norpark i samarbeid med forbrukerombudet som setter vilkårene.

Hvordan et område reguleres kan variere, men felles er at det etableres regler og vilkår for hvordan ferdselen på området skal forekomme. For å håndheve reguleringen må områdes skiltes, da parkeringsselskapet på området er pliktet til å opplyse om at området er regulert og hvilke bestemmelser som gjelder.

Vi ønsker å bistå deg, enten du er en stor bedrift, eller liten med dine utfordringer og har til i dag opprettet mange gode løsninger med grunneiere.

For mer informasjon om privatrettslig parkering se www.norpark.no (Forening for private parkeringsselskap i Norge)

Vilkår, bestemmelser og mer informasjon ved parkering kan du finne på:
http://www.parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/St.vilkrkort.pdf

Kontakt oss gjerne om du har eventuelle spørsmål.

Ordensvakter
Vi kan stille med et stort antall godkjente ordensvakter på faste og timebaserte oppdrag.
Arrangementsikkerhet
Vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.
Vektertjenester
Vektertjenester
Stasjonærvakthold, kontrolltjenester og områdekontroll for offentlig og privat næringsliv.
Ledsagertjenester
Ledsagertjenester
Vi tilbyr ledsagertjenester til privat, næringsliv og offentlig sektor.